ez a gomb

Munkácsy Gyula díj, 2022 CSAPÓ ANNA

2022-12-05 14:32:01

Munkácsy Gyula díj, 2022

CSAPÓ ANNA laudációja

Anna művészcsaládban nőtt fel, Csapó Károly Liszt-díjas énekművész és Pórfy Írma énekes gyermekeként már családi körben kialakult benne az irodalom, a népzene és a tánc iránti érdeklődése. A Röpülj páva népdalverseny egykori győzteseként egyetemi tanulmányait a magyar nyelv és irodalom, valamint népművelés szakon kezdte meg. Édesapja énekelte Nietzschének Petőfi-versekhez írt dalait a Bartók rádión, talán ennek is köszönhető, hogy rövid időn belül a filozófia is rabul ejtette, majd ennek folytán filozófia szakos tanárként évtizedeken keresztül bábáskodott a bölcselkedés iránt fogékony tanítványai felett.

Anna egy olyan töretlen lelkesedéssel megáldott irodalom-, filozófia- és etikatanár, aki kiválóan tudja motiválni a diákjait a zene, a színház és a filozófia iránt. Szervezett népdalkört és diákszínházat, előadásokat rendezett a József Attila Színházban, a Térszínházban és az Óbudai Kulturális Központban. Meggyőződése, hogy csak megvalósíthatatlannak tűnő feladatokkal érdemes foglalkozni. Erre a pedagógiai attitűdre szüksége is volt, hisz a filozófiát a legnehezebb időkben is elszántan közvetítette a diákok felé, ráadásul egy olyan nem elitiskolai közegben, ahol az etika és filozófia tantárgyak elismertetéséért is rendszeresen ki kellett állnia – sokszor csak lélekjelenlétének és temperamentumának volt köszönhető, hogy a filozófia megmaradhatott a gimnáziumában. Amikor pedig a legújabb oktatáspolitikai viharok (Nat 2020 stb.) kisodorták az iskolájából a filozófia tantárgyat, akkor sem adta fel, felkutatta azokat az intézményi és informális lehetőségeket, melyeken keresztül diákjait bent tudta tartani a középiskolai filozófiai vérkeringésben.

Az Óbudai Gimnázium magyar nyelv és irodalom, illetve filozófiatanáraként évről-évre gyűjtötte maga köré azokat a lelkes diákokat, akik a filozófia iránt érdeklődtek. Nemcsak a tanórák, szakkörök, filozófiai teaházak és FIDI-k révén igyekezett diákjait a filozófia ügyének megnyerni, de elbűvölő személyiségével azt is el tudta hitetni a tanítványaival, hogy ki tudnak lépni az iskolai keretek közül, a filozófiát elmélyültebb közösségekben is élményszerűen tudják művelni. Ennek (is) köszönhetően diákjai rendszeresen vesznek részt a filozófia OKTV-ken, számos alkalommal érve el országos eredményeket.

Anna nélkül a filozófiai teaházak és a filozófiai diáktalálkozók sem képzelhetőek el, egyszerre lelkesíti a szervezőket és lelkesedik a diákokkal együtt a filozófiai vitákban, ezzel is bátorítva, inspirálva a jelenlévőket. Őszintén hisz a humánum és a rácsodálkozás erejében, az új utak keresésében, a filozófiai rejtekutak varázsában.

Számos alkalommal vett részt aktívan a középiskolai filozófiai közélet szervezésében: 2008-2009-ben a MFT Elnökségi tagja volt, a FIDI-k szervezésében is mindig lehet rá számítani, és a jövendő etika- és filozófiatanári nemzedék képzésében is több évtizeden át aktív szerepet vállalt – az ELTE és a PPKE etika- és filozófia szakos tanárjelöltjeinek gyakorlatát vezette szakvezető és mentortanárként. Hallgatóival nemcsak a tanítási gyakorlatok ideje alatt törődik, hanem egyengeti pályájukat a végzést követően is: több egykori hallgatót segített katedrához, de nála az sem lehetetlen, hogy a filozófia szakmai kapcsolatokat valódi párkapcsolattá transzformálja. 

Jelenleg jól megérdemelt, aktív nyugdíjas éveit tölti, ami új távlatokat nyit az életében, hiszen az egyik legörömtelibb feladatra készül, nevezetesen unokáit beavatni az irodalom és a filozófia rejtelmeibe és szépségeibe. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

Csapó Anna részére

Tisztelt Csapó Anna!

Munkácsy Gyula (1928-2009) személye - világlátása, műveltsége, humánuma - a szűkebb környezete, elsősorban a családja több nemzedéke számára jelent igazodási pontot. A leszármazottaiként megtiszteltetésnek tartjuk, hogy a hazai filozófiai élet civil szakmai szervezete a közoktatásban és a közoktatásért fáradhatatlanul és eredményesen dolgozó filozófiatanárok elismerésére elődünk nevével díjat alapított, emléket állítva filozófiatörténészi életmúvének és különösen a filozófiaoktatók továbbképzéséért végzett tevékenységének. A nevével fémjelzett díj számunkra szívet melengető tanúság, hogy hatása a családján kívül is maradandó, az öröksége ápolásra érdemes.

Fogadja nagyrabecsülésünket és jelképes különdíjunkat, amiért szakmai munkájával 2022-ben kiérdemelte a Magyar Filozófiai Társaság Munkácsy Gyula-díját.

Budapest, 2022. november 18.

A Munkácsy-család nevében:

 

©2020 ÓBUDAI GIMNÁZIUM. MINDEN JOG FENNTARTVA
EGYÜTT AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY: RAIFFEISEN BANK SZÁMLASZÁM: 12001008-01206078-00100001 TECHNIKAI SZÁM (ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSAKOR): 18145034-1-41