ez a gomb

Használati szabályzat

2021-12-15 18:54:00

Az Óbudai Gimnázium könyvtárának használati szabályzata

Az iskolai könyvtár használati szabályzata

A könyvtár szolgáltatásai:

 1. A könyvtár állományának egyéni és csoportos használata
 2. A könyvtárban tartott órák, foglalkozások (könyvtárhasználati, könyvtárhasználatra épülő szaktárgyi, egyéb szaktárgyi)
 3. Könyvtári tájékoztatás
 4. Dokumentumok kölcsönzése
 5. Könyvtári rendezvények szervezése, lebonyolítása
 6. Nem könyvtári, de iskolai események szervezésében (pl. NÖN, Magyar Kultúra Napja, stb) való részvétel (pl. helyszín biztosítása).

 

A könyvtár használata:

 1. A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói, illetve a tanítási gyakorlatukat itt teljesítő egyetemi hallgatók vehetik igénybe. A könyvtár nem gyűjt adatokat a használókról, név és osztály, illetve név és tanított szak(ok)/munkakör (gyakornok esetén vezetőtanár) alapján azonosítja olvasóit.
 2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti.
 3. A könyvtár használata ingyenes.
 4. A könyvtár csak nyitvatartási időben vehető igénybe.

A könyvtár tanítási napokon a tanulók és a pedagógusok igényeihez igazodva a tanítási idő alatt és utána is nyitva tart. A nyitvatartási idő tanévenként változhat. Ezt több helyen (pl. a főbejáratnál és a könyvtár ajtaján is) ki kell függeszteni.

 1. A könyvtár minden használója köteles megőrizni a könyvtár rendjét, tisztaságát, a dokumentumok és a felszerelések épségét; valamint tiszteletben tartani a többi használó könyvtárhasználati igényeit. Egylégterű terme a könyvtárosok munkaterülete is, így arra is tekintettel kell lenni.
 2. Tanítási szünetekben a könyvtár zárva tart.

 

Kölcsönzés:

Könyvtári dokumentumot csak a könyvtáros tudtával, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt szabad kivenni. A kölcsönzésről a könyvtár nyilvántartást vezet.

Az olvasóknál – az észszerűség határain belül – bármennyi dokumentum lehet, amennyiben ez indokolt, szükséges (pl. osztályozó vizsgára való felkészülés). Alapesetben (külön elbírálás nélkül) a tanulók maximum hat könyvtári egységet kölcsönözhetnek, három hétre. Szükség esetén hosszabbítást lehet kérni (ezt az igényt jelezni kell!).

Az iskolából távozó (iskolaváltó, érettségiző) tanulóknak és a dolgozóknak egyaránt rendezniük kell könyvtári tartozásaikat (ezt a könyvtárosnak igazolnia kell a dokumentált kilépéshez).

A könyvtár állományából korlátozottan, de kölcsönözhető a kézikönyvtári állomány, de nem vihetőek el a könyvritkaságok, régi dokumentumok.

Az elveszett, vagy súlyosan megrongált dokumentumot a használónak pótolnia kell (pl. értékét másik példánnyal, hasonló dokumentummal –nem pénzzel!- megtéríteni). Ezt mindig aktuálisan kell a könyvtárossal egyeztetni.

Budapest, 2020. március 29.

Boda Emőke könyvtárostanár 

©2020 ÓBUDAI GIMNÁZIUM. MINDEN JOG FENNTARTVA
EGYÜTT AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY: RAIFFEISEN BANK SZÁMLASZÁM: 12001008-01206078-00100001 TECHNIKAI SZÁM (ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSAKOR): 18145034-1-41