ez a gomb

Az Óbudai Gimnázium könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata

2021-12-15 19:03:57

Az Óbudai Gimnázium könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata

Az Óbudai Gimnázium könyvtárának

Gyűjtőköri Szabályzata

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározza a Gimnázium helyi pedagógiai programja. A könyvtár célja ennek támogatása (tananyag elsajátítása, emelt érettségihez szükséges elmélyülés, stb) ÉS a tananyagtól független középfokú ismeretszerzés ÉS a rekreációs, művészeti élményt nyújtó olvasás élményéhez segítés. Ezeknek rendeli alá gyűjtőkörét. A gyűjtőkörbe nem illeszkedő dokumentum ajándékként sem vételezhető be, ugyanis fölöslegesen terheli az állományt.

Az állománygyarapítás módjai a következők lehetnek:

 • vásárlás (a tudatos, szakmailag indokolt tervezés legfontosabb eszköze);
 • ajándék/adomány (csak célzott, tematikailag illeszkedő kerülhet be).

A gyűjtés mélysége

A kézikönyvtár állományában az iskolában oktatott tárgyak és a fő tudományterületek alapdokumentumait gyűjtjük:

 • általános és szaklexikonok, enciklopédiák;
 • egy- és többnyelvű szótárak;
 • szakterületi összefoglalók, alapvető áttekintő szakkönyvek.

A kölcsönözhető szak- és szépirodalmi állomány gyűjtőköre:

 • a kétszintű érettségi vizsga követelményeinek megfelelő szép- és szakirodalom (ajánlott és kötelező olvasmányok, erős középszintű ismeretterjesztés, szaktárgyi érettségi segédkönyvek);
 • az olvasás megszerettetéséhez és ennek az igénynek, szokásnak fenntartásához szükséges igényes ifjúsági, szórakoztató, kortárs irodalom;
 • a nevelési - oktatási munkát segítő pedagógiai, módszertani szakirodalom;
 • a tanítási órákon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó források (pl. drámapedagógia);
 • az iskola történetével kapcsolatos dokumentumok;
 • a könyvtári, könyvtárpedagógiai munka szakirodalma.

A kötelező olvasmányokból szükséges példányszám a legnagyobb. A beszerzendőket a mindenkori igények (pl. érettségi tétel) és beszerzési keret határozza meg.

Az iskolatörténeti különgyűjtemény részeként megőrizzük:

 • az iskolai háziversenyekre készült pályamunkákat;
 • a kerületi, a budapesti és az országos versenyekre készült munkákat;
 • az iskolai rendezvények forgatókönyveit, az azokról készült beszámolókat.

A tankönyvtárban gyűjtjük az aktuális tankönyveket (nagy példányszámban), a pedagógiai segédkönyvtárban a valamikor használtak néhány példányát.

A könyvtár gyűjtőköre dokumentumtípusok szerint:

 • könyvek;
 • időszaki kiadványok (részben a könyvtárban, részben a szakmai munkaközösségek letéti állományában találhatóak);
 • pályamunkák, publikációk, helytörténeti anyagok (iskolai rendezvények dokumentumai, III. kerületi periodikák, stb).

Összeállította: Boda Emőke könyvtárostanár 2021. január 14.

©2020 ÓBUDAI GIMNÁZIUM. MINDEN JOG FENNTARTVA
EGYÜTT AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY: RAIFFEISEN BANK SZÁMLASZÁM: 12001008-01206078-00100001 TECHNIKAI SZÁM (ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSAKOR): 18145034-1-41