ez a gomb

Tanárok és dolgozók

Az Óbudai Gimnázium tanárai:

Név

Szak(ok)

Beosztás

Osztályfőnök

 Bajmóci Andrea

angol nyelv-orosz nyelv

osztályfőnöki munkaközösség vezetője

12. b

 Berta Mónika

pszichológia

iskolapszichológus

 

 Boda Emőke

magyar nyelv és irodalom

könyvtáros

 

 Bognár György

biológia-kémia

   

 Czifrikné Hajdu Szilvia

angol nyelv-testnevelés

  7. b

 Csapó Anna

magyar nyelv és irodalom-filozófia

   

 Dévény-Győrffy Imola

matematika-ének-zene

óraadó

 

 Dobolyi Gergely

angol nyelv

angol munkaközösség vezetője

9. b

 Eiler Tamás

magyar nyelv és irodalom-latin nyelv

 

11. A

 Dr. Erdős Ákos

ének-zene

   

 Fehér Gabriella

matematika-fizika

fizika munkaközösség vezetője

 

 Figeczki Ágnes

matematika-fizika

   

 Frisnyák Sándor

technika

óraadó

 

 Fuszek Róbert

testnevelés

 

11. D

 Dr. Füzesi Ottóné

angol nyelv-orosz nyelv-történelem

   

 Greminger Gabriella

testnevelés

testnevelés munkaközzég vezetője

10. c

 Gutmayer Helga

angol nyelv-német nyelv

   

 Hajasné Czeller Dorottya

német nyelv-orosz nyelv

német munkaközösség vezetője

 

 Hamvai Ödönné

történelem-orosz nyelv-francia nyelv

óraadó

 

 Hegyi Gyöngyi

magyar nyelv és irodalom-orosz nyelv-mozgóképkultúra és média

magyar és kultúra munkaközösség vezetője

12. c

 Horváth László

matematika-fizika

   

 Horváthné Tarlós Júlia

magyar nyelv és irodalom-német nyelv

 

10. b

 Höcher Zsuzsanna

angol nyelv-orosz nyelv-olasz nyelv

tartósan távol

 

 Jádvölgyi Györgyi

testnevelés

   

 Kemény Beatrix

testnevelés

   

 Komlósi József

informatika

 

11. c

 Kónyáné Unk Eszter

matematika-fizika

matematika szaktanácsadó

12. D

 Korom Pál József

matematika-fizika

   

 Kovács Csongor

fizika

óraadó

 

 dr. Kovács Tünde

kémia

óraadó

 

 Könczöl Lívia

francia nyelv

óraadó

 

 Lebanov Anikó

magyar nyelv és irodalom-angol nyelv

   

 Machó Géza

matematika-fizika

   

 Melis Kinga

ének-zene-német nyelv

   

 Mester Zsuzsa

matematika

óraadó

 

 Mező Csaba

testnevelés-gyógytestnevelés

 

9. c

 Molnárné Buják Krisztina

biológia-kémia

   

 Molnárné Tálas Zsuzsanna

német nyelv-földrajz

  9.D

 Nagy Mónika

matematika-fizika-földrajz

természettudományi munkaközösség vezetője

 

 Péntek-Nagy Petra

német nyelv-történelem

 

12. A

 Polencsik Judit

angol nyelv

igazgatóhelyettes

 

 Rédey Luca

olasz nyelv

óraadó

 

 Ruszkainé Fodor Éva

informatika-testnevelés

 

11. b

 Srajberné Dervarics Krisztina

magyar nyelv és irodalom-német nyelv

 

10. D

 Suszter Natália

angol nyelv-magyar nyelv, mint idegen nyelv

 

10. A

 Szombath Barbara

testnevelés-gyógytestnevelés

  7.c

 Szombati Edit

matematika-fizika

 

8. b

 Szűcs József

informatika-technika

igazgató

 

 Tamási Anita

magyar nyelv és irodalom- német nyelv

igazgatóhelyettes

12. A

 Dr. Tánczosné Molnár Éva

matematika-fizika

matematika munkaközösség vezetője, pedagiai értékelő

 

 Tiri Ferencné

magyar nyelv és irodalom-angol nyelv

   

 Topalidiszné Makai Ágnes Ilona

biológia-kémia-földrajz

   

 Tordai György

történelem

 

8. c

 Tóth Péter

magyar nyelv és irodalom-történelem

történelem munkaközösség vezetője

9. A

 Tüske-Hegedüs Andrea

magyar nyelv és irodalom-francia nyelv

   
 

Nevelést, oktatást segítők

 Andrásfay Endre

 

szabadidő szervező, DÖK segítő

 

 Franczia Éva

 

segéd könyvtáros

 

 Hegedűs Zsuzsanna

 

iskolatitkár

 

 Kovács Anna

 

iskolatitkár

 

 Tordai Judit

 

pedagógiai asszisztens

 

 Ujhelyi Tamás

 

laboráns

 
 

Technikai dolgozók

 Budainé Bátai Georgina

 

tartósan távol

 

 Farkas Mihály

 

karbantartó

 

 Géri Ágnes

 

portás

 

 Lazányi János

 

gondnok, karbantartó

 

©2020 ÓBUDAI GIMNÁZIUM. MINDEN JOG FENNTARTVA
EGYÜTT AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY: RAIFFEISEN BANK SZÁMLASZÁM: 12001008-01206078-00100001 TECHNIKAI SZÁM (ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSAKOR): 18145034-1-41