ez a gomb

Tájékoztató a központi felvételi vizsgáról

2024-01-08 09:28:12

Tájékoztató a központi felvételi vizsgáról

 

A központi írásbeli felvételi vizsgákat a tanév rendje szerint 2024. január 20-án, szombaton tartjuk.

 

A hatodikos és nyolcadikos tanulók írásbeli vizsgájának helyszíne az Óbudai Gimnázium. Gyülekezés az Óbudai Gimnázium kistornatermében 9:20-9:30 között.

 

Az írásbeli vizsga lebonyolításáról:

  • 10 órától először a magyar, majd 15 perc szünet után
  • 11 órától a matematika feladatsort írják meg a jelentkezők.
  • Mindkét feladatsor megoldására 45 perc áll rendelkezésre.

A terembeosztást reggel az iskola kapuján tesszük közzé. Kérjük, hogy minden vizsgázó 9:30-ig érkezzen meg a vizsga helyszínre, a termekbe az óbudais diákok kísérik a felvételiző gyerekeket. A dolgozatokat kék vagy fekete tollal kell megírni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző és szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. számológép) nem használható, (kivéve a szakvéleménnyel rendelkezőket, akik határozatot kaptak). A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. A szükséges eszközökről minden vizsgázó maga gondoskodik. Kérjük, hogy a vizsgázók hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványt (személyi igazolványt, diákigazolványt vagy útlevelet).

  1. Szülők csak az iskola bejáratáig kísérhetik gyermekeiket.
  2. Kérjük a felvételizőket, hogy használják a bejáratnál és az épületben kihelyezett kézfertőtlenítőket.
  3. Kérjük, hogy a felvételizők a vizsga végeztével azonnal hagyják el az épületet.

A beteg vagy tüneteket mutató tanulók felvételi vizsgájáról:

Ha a felvételiző beteg, vagy a vizsga reggelén tüneteket mutat, kérjük, hogy semmiképpen ne induljanak el a felvételi vizsgára. Ebben az esetben jelzést kérünk a távolmaradás tényéről. Azok a jelentkezők, akik a január 20-i vizsgán – igazoltan – önhibájukon kívül nem tudtak megjelenni, a január 30-án (kedden) 14 órakor kezdődő pótfelvételi vizsgán vehetnek részt. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. .

A kijavított dolgozatok megtekintéséről:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és/vagy szülője 2024. január 26-án az Óbudai Gimnáziumban megtekintheti 8:00-16:00 között. A dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton másolat készíthető, és lehetőséget biztosítunk a szaktanárokkal való konzultációra is. Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén a vizsgázó és szülője észrevételt tehet. A kijavított dolgozatokhoz benyújtott észrevételek benyújtásának határideje: 2024. január 29-én 16:00. A kijavított dolgozatok értékelő lapjának átvétele: 2024. február 5-én 8:00-16:00 között.

Minden felvételizőnek sok sikert kívánunk!

Budapest, 2024. január 10.

 

                                                                                 Szűcs József

                                                                              intézményvezető

©2020 ÓBUDAI GIMNÁZIUM. MINDEN JOG FENNTARTVA
EGYÜTT AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY: RAIFFEISEN BANK SZÁMLASZÁM: 12001008-01206078-00100001 TECHNIKAI SZÁM (ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSAKOR): 18145034-1-41