ez a gomb

Tájékoztató a központi felvételi vizsgáról

2023-01-13 09:39:19

Tájékoztató a központi felvételi vizsgáról

A központi írásbeli felvételi vizsgákat a tanév rendje szerin

2023. január 21-én, szombaton tartjuk.

 

A hatodikos és nyolcadikos tanulók írásbeli vizsgájának helyszíne az Óbudai Gimnázium.

Gyülekezés az Óbudai Gimnázium előtt 9:30-9:45 között

Az írásbeli vizsga lebonyolításáról:

10 órától először a magyar,

majd 15 perc szünet után

11 órától a matematika feladatsort írják meg a jelentkezők.

Mindkét feladatsor megoldására 45 perc áll rendelkezésre. A terembeosztást reggel az iskola kapuján tesszük közzé. Kérjük, hogy minden vizsgázó 9:30-ig érkezzen meg a vizsga helyszínre, a termekbe az Óbudais diákok kísérik a felvételiző gyerekeket.

A dolgozatokat kék vagy fekete tollal kell megírni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző és szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. számológép) nem használható, (kivéve a szakvéleménnyel rendelkezőket, akik határozatot kaptak). A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. A szükséges eszközökről minden vizsgázó maga gondoskodik.

Kérjük, hogy a vizsgázók hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványt (személyi igazolványt, diákigazolványt vagy útlevelet).

  1. Szülők csak az iskola bejáratáig kísérhetik gyermekeiket.
  2. Az épületek bejáratánál testhőmérséklet-mérés történik.
  3. Kérjük a felvételizőket, hogy használják a bejáratnál és az épületben kihelyezett kézfertőtlenítőket.
  4. Kérjük, hogy a felvételizők a vizsga végeztével azonnal hagyják el az épületet.

A beteg vagy tüneteket mutató tanulók felvételi vizsgájáról:

Ha a felvételiző beteg, vagy a vizsga reggelén tüneteket mutat, kérjük, hogy semmiképpen ne induljanak el a felvételi vizsgára. Ebben az esetben jelzést kérünk a távolmaradás tényéről.

Azok a jelentkezők, akik a 2023.  január 21-i vizsgánigazoltan – önhibájukon kívül nem tudtak megjelenni, a 2023.  január 31-én (kedden) 14 órakor kezdődő pótfelvételi vizsgán vehetnek részt.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A kijavított dolgozatok megtekintéséről:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és/vagy szülője

2023. január 30-án az Óbudai Gimnáziumban megtekintheti 8:00-16:00 között.

A dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton másolat készíthető, és lehetőséget biztosítunk a szaktanárokkal való konzultációra is.

A kijavított dolgozatokhoz benyújtott észrevételek határideje:

2023. január 31-én 16:00

A kijavított dolgozatok értékelő lapjának az átvétele:

2023. február 6-án 8:00-16:00 között.

 

Minden felvételizőnek sok sikert kívánunk!

Budapest, 2023. január 10.

Szűcs József

                                                                                                                          intézményvezető

©2020 ÓBUDAI GIMNÁZIUM. MINDEN JOG FENNTARTVA
EGYÜTT AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY: RAIFFEISEN BANK SZÁMLASZÁM: 12001008-01206078-00100001 TECHNIKAI SZÁM (ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSAKOR): 18145034-1-41