ez a gomb

TÁJÉKOZTATÓ A HAT- ÉS NÉGY ÉVFOLYAMOS FELVÉTELIRŐL

2021-06-01 13:31:15

Ezúton is szeretnénk felhívni figyelmüket néhány, az Óbudai Gimnázium felvételi tájékoztatójában már közölt határidőre és tennivalóra.

  • Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője vagy utóbbi meghatalmazottja február 1-jén 8.00-16.00 óra között tekintheti meg az Óbudai Gimnáziumban. A dolgozatról kézzel vagy elektronikus úton másolat készíthető – amennyiben a javítással kapcsolatban kérdés merül fel, kollégáink ezen a napon készséggel nyújtanak felvilágosítást. Ha a javítással kapcsolatban – kizárólag a hivatalos javítókulcstól történő eltérés esetén – észrevételt kívánnak benyújtani, ennek határideje február 2-án 16.00 óra. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
  • Az írásbeli vizsga feladatlapjai és megoldókulcsai a vizsgát követően 13 órától megtekinthetők a oktatas.hu honlapon.
  • A dolgozatról készült „Értékelő lapot” a tanuló, a szülő vagy az általa írásban meghatalmazott személy február 5-én 8.00 és 16.00 között veheti át az Óbudai Gimnáziumban.
  • Az Óbudai Gimnáziumba a hat évfolyamos képzésre hatodik, a kilencedik évfolyamra nyolcadik osztályos és a nyelvi előkészítő (9.Ny) osztályos tanulók jelentkezhetnek. A jelentkezési lapok benyújtásának végső határideje 2021. február 19. A tanulói jelentkezési lapot és adatlapot hatodikos jelentkezők esetén a szülő, nyolcadikosok esetén az általános iskola továbbítja.
  • Az egyéni jelentkezést benyújtó tanulók is kizárólag a KIFIR elektronikus adatkitöltő rendszerében állíthatják elő a jelentkezési lapokat, azok kézi kitöltésére nincs lehetőség. Az egyéni jelentkezőknek szóló tájékoztatót az Oktatási Hivatal a oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2020/2021. tanév) menüpont alatt hozza nyilvánosságra.
  • A jelentkezőket az írásbeli vizsgán elért pontszám és a hozott pontok figyelembe vételével rangsoroljuk. A jelentkezés módjával, feltételeivel, a pontszámítással és a felvételi eredmények megállapításával kapcsolatos részletes tudnivalókat megtalálják iskolánk honlapján (obudaigimnazium.hu).

 

 

Budapest, 2021. január 23.

 

 

 

 

                                                                                                 Szűcs József

                                                                                                     igazgató

©2020 ÓBUDAI GIMNÁZIUM. MINDEN JOG FENNTARTVA
EGYÜTT AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY: RAIFFEISEN BANK SZÁMLASZÁM: 12001008-01206078-00100001 TECHNIKAI SZÁM (ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSAKOR): 18145034-1-41