ez a gomb

Előzetes tájékoztató az étkeztetésről

2021-08-19 14:34:05

Az Óbudai Gimnázium étkeztetés ellátási feladatait 2017. január 01-étől az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet látja el. Étkezési díjjak: 7-8 évfolyam  1 adag 100%-os (nettó: 236 Ft/nap x 27 % áfa)        50% -os (nettó: 118 Ft/nap x 27 % áfa) 9-12 évfolyam 1 adag 100%-os (nettó: 276 Ft/nap x 27 % áfa)        50%-os  (nettó: 138 Ft/nap x 27 % áfa) A közétkezés igénybevételéhez az aktuális tanévre (2021/2022) vonatkozó alap dokumentáció a SZÁNDÉKNYILATKOZAT és IGÉNYLŐLAP, ha kedvezményre jogosultság van pl.: 3 vagy több gyermekes család, tartós betegség, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás stb., a 8. sz. melléklet, valamint átutalásos fizetés esetén NYILATKOZAT, amit olvasható kitöltéssel és az esetleges igazolásokkal együtt, melyek érvényessége 30 napnál nem régebbi a megküldés időpontjától számítottan, legkésőbb 2021. 08. 01-ig elektronikusan kell megküldeni az ebedlemondas.obudai@gmail.com e-mail címre.

E L Ő Z E T E S  T Á J É K O Z T A T Ó

- étkeztetés -

Az Óbudai Gimnázium étkeztetés ellátási feladatait 2017. január 01-étől az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet látja el.

Étkezési díjjak:

7-8 évfolyam  1 adag 100%-os (nettó: 236 Ft/nap x 27 % áfa)

       50% -os (nettó: 118 Ft/nap x 27 % áfa)

9-12 évfolyam 1 adag 100%-os (nettó: 276 Ft/nap x 27 % áfa)

       50%-os  (nettó: 138 Ft/nap x 27 % áfa)

A közétkezés igénybevételéhez az aktuális tanévre (2021/2022) vonatkozó alap dokumentáció a SZÁNDÉKNYILATKOZAT és IGÉNYLŐLAP, ha kedvezményre jogosultság van pl.: 3 vagy több gyermekes család, tartós betegség, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás stb., a 8. sz. melléklet, valamint átutalásos fizetés esetén NYILATKOZAT, amit olvasható kitöltéssel és az esetleges igazolásokkal együtt, melyek érvényessége 30 napnál nem régebbi a megküldés időpontjától számítottan, legkésőbb 2021. 08. 01-ig elektronikusan kell megküldeni az ebedlemondas.obudai@gmail.com e-mail címre.

A fentiekre vonatkozó információk és űrlapok elérhetőek és letölthetők az Óbudai Gimnázium honlapján vagy az ÉSzGSz hivatalos honlapján www.gsz.modelltiszk.hu

A és B menü választási lehetőséget kínál a szolgáltató közös leves mellett.

A továbbiakban a befizetés történhet készpénzben, on-line bankkártyás fizetéssel és átutalással.

A pénztár helyiségében történik a készpénzes ebéd befizetése kizárólagosan a kiírt befizetési napokon, és időpontokban, ahol az étkezési programban rögzítésre kerül a befizető, egyidejű befizetési számla és ebédjegy kiadásával.

Az on-line szülői modul (eszgsz.hu oldalról MultiSchool4 program) használatához írásban kell kérni az ÉSZGSZ ügyintézőjétől az ebedlemondas.obudai@gmail.com e-mail címen a regisztrációs kódot, ahol a szülő a megrendelést és a lemondást is rögzíteni tudja, majd bankkártyával fizet és a számlát is ki tudja nyomtatni.

A szülői modul jellemzően minden hónap 5-étől 20-áig használható.  

Az átutalásos befizetés menetét az Óbudai Gimnázium honlapján www.obudaigimnazium.hu előírtak szigorú betartása mellett tudják elfogadni.

Az utalás történhet saját számláról közvetlenül vagy pénzintézeten keresztül a szülő készpénzzel is fizethet az étkezési alszámlára.

Az átutalással rendezett ebédbefizetés utólagosan kerül a programban berögzítésre, a befizetési számla is utólag vehető át az ebédjegyekkel együtt az ebédlőben, konyhán keresztül.

A befizetett tanuló ebédet csak ebédjegy leadása ellenében kaphat.

Az ebédlemondást a befizetett tanulóra a szülő tárgyi napra/napokra legalább 1 nappal  korábban, minden nap kizárólag reggel 9:00 óráig az ebedlemondas.obudai@gmail.com

e-mail-ben jelezheti, vagy az on-line szülői modulon keresztül érvényesíthetik utólagos ebédjegy leadási kötelezettséggel.

Az elfogadott lemondás beszámítása/visszafizetése a következő befizetés esetén kerül jóváírásra.

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ A 2021/2022 tanév I. félévére tervezett ebédbefizetések:

  időszak  befiz. napok Pótbefizetés: befiz. órák
  9. 01 - 9. 31 = 22 nap 08. 17-18 08. 24-25 8:00-12:00
  10. 01 - 10. 31 = 21 nap  09. 14-15   09. 21 8:00-12:00
  11. 02 - 11. 30 = 21 nap 10. 12-13 10. 19 8:00-12:00
  12. 01 - 12. 22 = 16 nap 11. 16-17 11. 23 8:00-12:00

(A 2021/22-es tanév rendjének jóváhagyása alapján a fenti adatokban a változás jogát fenntartva kérjük, szíveskedjenek figyelemmel kísérni az Óbudai Gimnázium honlapját www.obudaigimnazium.hu)

Minden hónap 10-ig kerül kidolgozásra (tényleges befizetési napok száma, Ft értéke, befizetés teljesítés ideje) az aktuális befizetési időszak, ami felkerül az iskola honlapjára.

Aki a fenti befizetési időpontokról lemarad, kizárólag az étkezési ügyintézővel az alábbi telefonos 06/20-852-8597 egyeztetéssel, munkanapokon 8:00-14:00 óra közötti elérhetőséggel pótolhatja.

AZ ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁST KIZÁRÓLAG A MŰKÖDTETŐ-ÜZEMELTETŐ  ÁLTAL ELŐÍRT FORMANYOMTATVÁNYON KERESZTÜL LEHET ELFOGADNI!

100%-os kedvezmény vehető igénybe:

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 148 § (5) bekezdés a c) alpontja értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7-8. évfolyamos, melyet érvényes határozattal és a 8.sz. mellékleten igazol.

50%-os kedvezmény vehető igénybe:

- aki három - vagy többgyermekes családban él,  

- aki tartósan beteg vagy fogyatékos, amit határozattal, szakértői Igazolással támaszt alá,

- akire nézve a szülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap, melyet érvényes határozattal igazol.

Bármelyik jogcím esetén a 8.sz. mellékleten igazol.

Szociális étkezéstérítési támogatást kizárólag az állandó lakóhely szerinti illetékes Önkormányzat Szociális Ügyosztálya állapíthat meg.

Budapest, 2021. május 26.

Vassné Stevlik Teréz

étkezési üi.

©2020 ÓBUDAI GIMNÁZIUM. MINDEN JOG FENNTARTVA
EGYÜTT AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY: RAIFFEISEN BANK SZÁMLASZÁM: 12001008-01206078-00100001 TECHNIKAI SZÁM (ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSAKOR): 18145034-1-41