ez a gomb

Általános tájékoztató az ebéd befizetésről

2022-06-21 19:05:50

Á L T A L Á N O S    T Á J É K O Z T A T Ó

     - étkeztetés -

Az Óbudai Gimnázium étkeztetés ellátási feladatait 2017. január 01-étől az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet látja el.

Az étkezési díjakban 2022. szeptember 01-től változás várható, mértéke még nem ismert.

Minden tanév kezdetére a közétkezés igénybevételének alap dokumentációja a SZÁNDÉKNYILATKOZAT és IGÉNYLŐLAP, (ha kedvezményre jogosultság van pl.: 8. sz.melléklet: ha 3 vagy több gyermekes a család, vagy tartós betegség áll fenn az iskola tanulójánál, stb.), valamint a HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT, amelyeket olvasható kitöltéssel, aláírással ellátva küldhető meg elektronikusan 2022. 07. 15-étől, de legkésőbb 2022. 08. 16-áig vagy az első készpénzes befizetésen nyújtható be 2022. 08. 17-én  az aktuális tanévre 2022/2023.

A fentiekre vonatkozó információk és űrlapok elérhetőek az Óbudai Gimnázium honlapján www.obudaigimnazium.hu vagy az ÉSzGSz hivatalos honlapján a www.eszgsz.hu  

Közös leves mellett A vagy B menü/hó választási lehetőséget kínál a szolgáltató.

A befizetés történhet készpénzben, on-line felületen bankkártyás fizetéssel vagy átutalással.

  1. A készpénzes befizetést az ÉSzGSz központ egy napban engedélyezi, amit az iskolavezetéssel egyeztetett időpontban tart az iskola étkezési ügyintézője 8:00-12:00 óra között az „A” épület II. emelet pénztár helyiségében. A befizetés a Multischool4 programon keresztül kerül rögzítésre, egyidejű befizetési számla és ebédjegy kiadásával.
  2. Az on-line felületen a szülő regisztrációs kóddal tud rendelni, amit írásban kell kérnie az étkezési ügyintézőtől az ebedlemondas.obudai@gmail.com címen és előfeltétele az étkezési alap dokumentumok megküldése. A szülő a megrendelést és a lemondást is rögzíteni tudja az időkorlátok betartásával, majd a bankkártyás fizetést követően a számlát is tudja nyomtatni. A szülői modul jellemzően minden hónap 5-étől 25-éig használható.
  3. Az átutalásos befizetés menetét az Óbudai Gimnázium honlapján www.obudaigimnazium.hu előírtak szigorú betartása mellett tudják elfogadni.

Az utalás történhet saját számláról közvetlenül vagy pénzintézeten keresztül a szülő készpénzzel is fizethet az étkezési alszámlára.

Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet:

Étkezéstérítési díj alszámlájának száma: OTP 11784009-15793803-10010000

Az átutalással rendezett ebédbefizetés utólagosan kerül a programban berögzítésre, a befizetési számla is utólag vehető át az ebédjegyekkel együtt minden hónap első tanítási napján a 10:45-ös szünetben az ebédlőben, konyhán keresztül, ugyanúgy az on-line rendezett rendelések ebédjegyeivel.

Az ebédeltetés minden befizetett tanuló részére névre szóló ebédjegyek leadásával lehetséges, aminek pótlására nincs lehetőség!

Az ebédlemondást a befizetett tanulóra a szülő tárgyi napra/napokra legalább 1 nappal  korábban, minden alkalommal kizárólag írásban reggel 9:00 óráig az ebedlemondas.obudai@gmail.com e-mail címre megküldve utólagos ebédjegy leadási kötelezettséggel.

Az elfogadott lemondás beszámítása/visszafizetése a következő befizetés esetén kerül jóváírásra.

Jellemzően minden hónap 10-ig kerül kidolgozásra (tényleges befizetési napok száma, Ft értéke, befizetés teljesítés ideje) az aktuális befizetési időszak, ami felkerül az iskola honlapjára.

Aki a befizetési időpontokról lemarad, kizárólag az étkezési ügyintézővel az alábbi telefonos 06/20-852-8597 egyeztetéssel, munkanapokon 8:00-14:00 óra közötti elérhetőséggel pótolhatja.

Kérem kísérjék figyelemmel az iskola honlapját www.obudaigimnazium.hu

AZ ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁST KIZÁRÓLAG A MŰKÖDTETŐ - ÜZEMELTETŐ  ÁLTAL ELŐÍRT FORMANYOMTATVÁNYON KERESZTÜL LEHET ELFOGADNI!

100%-os kedvezmény vehető igénybe:

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.

  148 § (5) bekezdés a c) alpontja értelmében a rendszeres gyermekvédelmi

  kedvezményben részesülő 7-8. évfolyamos, melyet érvényes határozattal igazol.

Alanyi jogon járó 50%-os kedvezmény vehető igénybe:

- aki három - vagy többgyermekes családban él, és a családi pótlék folyósítási igazolása ezt

  alátámasztja,

- aki tartósan beteg vagy fogyatékos, amit hatósági igazolvánnyal és családi pótlék

   igazolással alátámaszt,

- akire nézve a szülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap, melyet érvényes

   határozattal igazol.

Az alanyi jogon járó kedvezmény független a jövedelemtől és az állandó lakhelytől.

Szociális étkezéstérítési támogatást kizárólag az állandó lakóhely szerinti illetékes Önkormányzat Szociális Ügyosztálya állapíthat meg.

Budapest, 2022. június. 20.

Vassné Stevlik Teréz 

étkezési üi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ A 2020/2021 tanév I. félévére ütemezett ebédbefizetések:

                                              

            időszak                       befiz. napok                     Pótbefizetés:        befiz. órák

  1. 01-10. 22.-ig = 16 nap -09. 16.                        09. 22.         *  8:00 – 14:00
  2. 02-11. 22.-ig = 16 nap -10. 13.-14.-ig 10. 20.              -       „         -
  3. 01-12. 22.-ig = 16 nap -11. 08.-09.-ig            11. 15.              -       „        -

EBÉDIDŐ: 12:15 - 12:50

*az OTP pénztári időhöz igazítottan

 

(A 2022/23-es tanév rendjének jóváhagyása alapján a fenti adatokban a változás jogát fenntartva kérjük, szíveskedjenek figyelemmel kísérni az Óbudai Gimnázium honlapját www.obudaigimnazium.hu)

©2020 ÓBUDAI GIMNÁZIUM. MINDEN JOG FENNTARTVA
EGYÜTT AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY: RAIFFEISEN BANK SZÁMLASZÁM: 12001008-01206078-00100001 TECHNIKAI SZÁM (ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSAKOR): 18145034-1-41