A 2017-es évtől módosult biológia érettségi követelmények:

Fontosabb változások a Biológia érettségiben 2017-től:

  1. A középszintű írásbeli feladatainak száma az eddigi 8-10 helyett 6-12-re módosul.
  2. Mindkét szinten kikerül az írásbeli feladatok közül a rosszul mérő igaz/hamis feladattípus.
  3. Középszinten a szóbelin változik az értékelés: eddig az A és B feladatra 25-25 pont volt adható, az új szabályozás szerint az A-ra 20, a B-re 25, a kettő nyelvi felépítettségére pedig 5 pont adható. Az összpontszám (50) nem változik.
  4.  Az emelt szintű írásbeli választható problémafeladatában az esszére maximum 10 pontot lehet adni az új szabályzat értelmében, eddig ilyen korlát nem volt. A feladatra továbbra is összesen 20 pont adható, ahogy eddig.
  5.  A most érvényes vizsgaleírás szerint az emelt szintű szóbeli témaköreinek címét kellett nyilvánosságra hozni, az új szabály szerint a feladat tételeinek címét.

Részletes tájékoztatás az Oktatási Minisztérium honlapján olvasható.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak

Az érettségi vizsga leírása:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vl_2017.pdf