Elsőéves Műegyetemistáink sikeres helytállása matematikából

 

A BME új kezdeményezése, hogy a felvételt nyert hallgatókkal ún. nulladik zárthelyi dolgozatot íratnak matematikából az egyetemi tanulmányok első hetében. Ez a megmérettetés egységes, függetlenül attól, hogy egy diák közép- vagy emeltszintű érettségivel került-e be a felsőoktatásba.Ezt a dolgozatot hét kar (EMK, GPK, GTK, KJK, TTK, VBK és VIK) összes diákjával megíratták 2014. szeptember elején. Idén 3117 hallgatóból mindössze 1795-en érték el a megfelelt szinthez minimálisan szükséges 24 pontot a 60 pontból. A BME-re bekerült összes első éves diák 57%-a tudta ezt a szintet teljesíteni. Ezzel szemben – nagy örömünkre – az Óbudai Gimnáziumból felvett diákok 78%-a érte el ezt a szintet.

Az elért eredménnyel gimnáziumunk az országos lista 18. helyén, a budapesti listán pedig az 5. helyen áll.

A gratuláló levelet ezen okból kapta az Óbudai Gimnázium matematika munkaközössége a BME TTK Matematika Intézetétől.

Örülünk diákjaink sikerének és a továbbiakban is arra törekszünk, hogy a felsőoktatásba bejussanak, majd biztos tudás birtokában helyt is álljanak mind tanulmányaik során, mind későbbi munkájukban. Szüleikkel együtt büszkék vagyunk rájuk.

A következő oldalakon az egyetemtől kapott levelet olvashatják, majd a személyes találkozón kézhez kapott tájékoztató néhány oldalát tekinthetik meg. A 2014-es matematika érettségi szint és a nulladik zárthelyi kapcsolatáról készített kördiagramok kiválóan szemléltetik, hogy bár az emelt szintet nem követeli meg az egyetem, de azok a hallgatók, akik emelt szintű érettségit tettek, jóval sikeresebbek társaiknál. Az egyetem által küldött adatokat a linkre kattintva tekintheti meg.

 

2014. december 1.