TÁJÉKOZTATÓ A HAT- ÉS NÉGY ÉVFOLYAMOS FELVÉTELIRŐL
Tisztelt Szülők!

Ezúton is szeretnénk felhívni figyelmüket néhány, az Óbudai Gimnázium felvételi tájékoztatójában már közölt határidőre és tennivalóra.

  • Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője vagy utóbbi meghatalmazottja 2019. január 30-án 8.00-16.00 óra között tekintheti meg az Óbudai Gimnáziumban. A dolgozatról kézzel vagy elektronikus úton másolat készíthető – amennyiben a javítással kapcsolatban kérdés merül fel, kollégáink ezen a napon készséggel nyújtanak felvilágosítást. Ha a javítással kapcsolatban a megbeszélést követően – kizárólag a hivatalos javítókulcstól történő eltérés esetén – észrevételt kívánnak benyújtani, ennek határideje január 31-én 16.00 óra. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
  • Az írásbeli vizsga feladatlapjai és megoldókulcsai a vizsgát követően 13 órától megtekinthetők a www.oktatas.hu honlapon.
  • A dolgozatról készült „Értékelő lapot” a tanuló, a szülő vagy az általa írásban meghatalmazott személy 2019. február 7-án 8.00 és 16.00 között veheti át az Óbudai Gimnáziumban.
  • Az Óbudai Gimnáziumba a hat évfolyamos képzésre hatodik, a kilencedik évfolyamra nyolcadik és a nyelvi előkészítő (9.Ny) osztályos tanulók jelentkezhetnek. A jelentkezési lapok benyújtásának végső határideje 2019. február 18. A tanulói jelentkezési lapot és adatlapot hatodikos jelentkezők esetén a szülő, nyolcadikosok esetén az általános iskola továbbítja.
  • A jelen tanévtől az egyéni jelentkezést benyújtó tanulók is kizárólag a KIFIR elektronikus adatkitöltő rendszerében állíthatják elő a jelentkezési lapokat, azok kézi kitöltésére nincs lehetőség. Az egyéni jelentkezőknek szóló tájékoztatót az Oktatási Hivatal a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2018/2019. tanév) menüpont alatt hozza nyilvánosságra.
  • A jelentkezőket az írásbeli vizsgán elért pontszám és a hozott pontok figyelembe vételével rangsoroljuk. A jelentkezés módjával, feltételeivel, a pontszámítással és a felvételi eredmények megállapításával kapcsolatos részletes tudnivalókat megtalálják iskolánk honlapján (www.obudaigimnazium.hu).
Budapest, 2019. január 19.
Szűcs József
igazgató